Stolarz Wrocław-Blog stolarski.

O oknach

2017-07-11 09:41:11, komentarzy: 0

Zadaniem okna drewnianego w każdym budynku jest doprowadzenie światła dziennego i możliwość wietrzenia pomieszczenia przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej izolacji cieplnej w okresie zimowym.

 

Takie wymagania stwarzają konieczność dokładnego wykonania wszystkich części okna drewnianego. Okna drewniane, a właściwie ich składowe pracują, pracują w niekorzystnych warunkach, przy których różnice temperatur po obu stronach okna dochodzą do kilkudziesięciu stopni.

 

Pojawiają się także spore różnice wilgotności, przeto części okna drewnianego winny być wykonane w odpowiedniej grubości.

 

Wszystkie okna zasadniczo są wykonywane podług ustalonych norm.

 

Zgodnie z podziałem w państwowych normach, okna dzielimy na:

Okna drewniane ościeżnicowe, okna drewniane półskrzynkowe, okna skrzynkowe, okna drewniane krosnowe, okna drewniane zespolone, drzwi balkonowe oraz naświetla.

 

 

okna drewniane skrzynkowe stolarz wrocław

 

Zasadniczo każde okno drewniane składa się dwojako, to znaczy, z ościeżnicy, zwanej z nowoczesna futryną oraz skrzydeł okiennych.

 

Ościeżnica drewniana okna, jest ramą przylegającą do muru i składa się z czterech składowych, tak zwanych ramiaków.

 

Dolny ramiak okna drewnianego zwany jest progiem natomiast górny, nadprożem.

Ramiaki boczne zwykło się nazywać stojakami.

 

W ościeżnicy okna drewnianego wystepują niekiedy części poziome, zwane ślemionami, dzielące ościeżnicę na części.

Często również występują części pionowe zwane słupkami, które dzielą ościeżnicę lub tylko jej część.

 

Zarówno słupki, jak i ślemienia są na stałe osadzone w ościeżnicy.

 

okno drewniane na zamówienie stolarz wrocław

 

 

Oprócz ościeżnicy, okno drewniane posiada skrzydła okienne, które także są stworzone z ramiaków, których przekrój zależy od rodzaju okna.

 

W ramach skrzydeł mocuje się szyby. Skrzydła okienne są połączone z ościeżnicą za pomocą zawiasów.

 

Zarówno części ościeżnicy, jak i części skrzydeł są połączone ze sobą za pomocą złączy czopowych. 

 

Ze względu na ilość zawieszonych obok siebie skrzydeł obok siebie, rozróżnia się okna drewniane jednodzielne, dwudzielne a także trójdzielne.

 .

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz