Tarasy drewniane Wrocław-Stolarstwo Rękodzielnicze. Stolarz Wrocław.


Jakie drewno na tarasy drewniane? Historia, zastosowanie, zalety.


Taras drewniany jest spadkobiercą werand oraz o wiele wcześniejszych, starożytnych dobudówek. Pierwsze opisane tarasy jako takie, pojawiają się w Sumerze oraz nieco później mezoameryce. 

Miały nieco inne zastosowanie i konstrukcję, przede wszystkim były częścią kamiennego większego kompleksu, w którym zachodziła bytność ludzi. Bardzo często były to budowle sakralne takie jak zigguraty czy piramidy. 

Stąpano po nim podczas modłów, procesji. Z czasem taras lub jak kto woli weranda, stała się zamkniętym obszarem wydzielonym przy budynku, przeważnie mieszkalnym. Stawiano go także, niekoniecznie z drewna przy zespołach pałacowych gdy służył jako przeszklona oranżeria. 

Także służył kuracjuszom w sanatoriach oraz kąpieliskach termalnych. Oczywiście był taki taras wykonywany dwójnasób, jako niemalże budynek lub wolno stojący, w pobliżu głównej stawby.

Taras drewniany ma także sporo wspólnego z ażurowymi altankami. Wielość można było spotkać w wiktoriańskiej europie. Często usytuowane w parkach, niedaleko zbiorników wodnych. 

Służyły za miejsca występów orkiestr w okresie letnim a także jako przebieralnia łyżew w okresie zimowym. Taras drewniany, aby spełniał oczekiwania co do trwałości, powinien być wybudowany na podłożu przygotowanym. 

Ważna jest konstrukcja nośna, legary nie powinny stykać się bezpośrednio z gruntem, grozić to może cyklicznym chłonięciem wody, nawet jeśli części będą istotnie zabezpieczone

Odeskowanie szczytu winne być tak ułożone aby opady, miały dowolność w odpływie. Taras drewniany, może także posiadać zadaszenie, stosuje się proste rozwiązania takie jak jednospadowy o zadanym kącie ostrym oraz nieco bardziej złożonych kształtach, typu dwu lub kilku spadowe. 

Do wypełnienia pokrycia dachowego używa się gontów bitumicznych, papy wstępnego krycia lub nowatorskie, naświetla z poliwęglanów. 

Tak jak i przy podstawie, bardzo właściwym jest szczegółowe zadbanie o wodoodporność także struktur dachu. Jednakowoż typowe rozwiązanie tarasu drewnianego jest w istocie odkryte. 

Aby powierzchnia służyła latami, ważnym  jest zastosowanie odpowiedniego gatunku drewna. Modrzew syberyjski spełnia większość wytycznych. Najbardziej trwałymi gatunkami są drewna twarde, o dużej gęstości i z zawartością olejów naturalnych. Taras drewniany dostępny i u nas, w Stolarstwo Rękodzielnicze. Stolarz Wrocław. Stolarstwo Wrocław.