Tarasy drewniane Wrocław-Stolarstwo Rękodzielnicze. Stolarz Wrocław.


Taras drewniany. Historia, zastosowanie, zalety.


Taras drewniany jest spadkobiercą werand oraz o wiele wcześniejszych, starożytnych dobudówek. Pierwsze opisane tarasy jako takie, pojawiają się w Sumerze oraz nieco później mezoameryce. Tarasy drewniane Wroclaw. Stolarz Wrocław

Miały nieco inne zastosowanie i konstrukcję, przede wszystkim były częścią kamiennego większego kompleksu, w którym zachodziła bytność ludzi. Bardzo często były to budowle sakralne takie jak zigguraty czy piramidy. 

Stąpano po nim podczas modłów, procesji. Z czasem taras lub jak kto woli weranda, stała się zamkniętym obszarem wydzielonym przy budynku, przeważnie mieszkalnym. Stawiano go także, niekoniecznie z drewna przy zespołach pałacowych gdy służył jako przeszklona oranżeria. Tarasy drewniane Wroclaw. Stolarz Wrocław

Także służył kuracjuszom w sanatoriach oraz kąpieliskach termalnych. Oczywiście był taki taras wykonywany dwójnasób, jako niemalże budynek lub wolno stojący, w pobliżu głównej stawby.

Taras drewniany ma także sporo wspólnego z ażurowymi altankami. Wielość można było spotkać w wiktoriańskiej europie. Często usytuowane w parkach, niedaleko zbiorników wodnych. 

Służyły za miejsca występów orkiestr w okresie letnim a także jako przebieralnia łyżew w okresie zimowym. Taras drewniany, aby spełniał oczekiwania co do trwałości, powinien być wybudowany na podłożu przygotowanym. Tarasy drewniane Wroclaw.

Ważna jest konstrukcja nośna, legary nie powinny stykać się bezpośrednio z gruntem, grozić to może cyklicznym chłonięciem wody, nawet jeśli części będą istotnie zabezpieczone

Odeskowanie szczytu winne być tak ułożone aby opady, miały dowolność w odpływie. Taras drewniany, może także posiadać zadaszenie, stosuje się proste rozwiązania takie jak jednospadowy o zadanym kącie ostrym oraz nieco bardziej złożonych kształtach, typu dwu lub kilku spadowe. Tarasy drewniane Wroclaw. Stolarz Wrocław

Do wypełnienia pokrycia dachowego używa się gontów bitumicznych, papy wstępnego krycia lub nowatorskie, naświetla z poliwęglanów. 

Tak jak i przy podstawie, bardzo właściwym jest szczegółowe zadbanie o wodoodporność także struktur dachu. Jednakowoż typowe rozwiązanie tarasu drewnianego jest w istocie odkryte. 

Aby powierzchnia służyła latami, ważnym  jest zastosowanie odpowiedniego gatunku drewna. Modrzew syberyjski spełnia większość wytycznych. Najbardziej trwałymi gatunkami są drewna twarde, o dużej gęstości i z zawartością olejów naturalnych. Taras drewniany dostępny i u nas, w Stolarstwo Rękodzielnicze. Stolarz Wrocław. Stolarstwo Wrocław. Tarasy drewniane Wroclaw..

Jakie drewno na tarasy drewniane? Ochrona.


Obecnie na rynku dostępne są różne gatunki drewna, zarówno rodzimego jak i importowanego. 

Zwyczajowo wykonuje się deski tarasowe z drewna o dużej trwałości. Najskuteczniejszą trwałością wykazują się następujące gatunki drewna: cis, grochodrzew oraz modrzew i sosna. Tarasy drewniane Wroclaw. Stolarz Wrocław

Drewno wykorzystane do wyrobu tarasów, w stanie bez żadnego zabezpieczenia, zarówno przed warunkami atmosferyczynymi jak i porażeniami fizyczno-biologicznymi, bedzie odznaczało się trwałością w przedziale od 20 do 85 lat. 

Naturalnymi czynnikami zwiększającymi trwałość drewna są: budowa twardzielowa, żywica, garbniki, gumy, olejki eteryczne drewno pozyskiwane z gór, drewno w średnim wieku, drewno pozyskiwane zimą. Tarasy drewniane Wroclaw. Stolarz Wrocław

Aby zauważalnie podnieść trwałość surowca używanego do wytwarzania deski tarasowej, możemy zastosować sztuczne suszenie tarcicy z jednoczesnym nasączaniem substancjami przeciwgnilnymi a także powlekanie suchego drewna powłokami ochronnymi.

Powłoki ochronne, zabezpieczające deski przed niszczeniem

Najskuteczniejszymi środkami do zabezpieczania drewna, są na chwile obecną różnego sortu impregnaty. Zawierające w swoim skladzie fungicydy, filtru uv, insektycydy oraz inne składniki, które pozwalają głęboko spenetrować powierzchniową strukturę drewna. Tarasy drewniane Wroclaw. Stolarz Wrocław

Także roztwory soli w wodzie, są dobrymi środkami do zabezpieczania.

Istotnymi czynnikami do wzmocnienia desek są różnego rodzaju lakiery i lakierobejce. Środki te, w odróżnieniu od wyżej wymienionych,  nie penetrują drewna głęboko a tworzą powłoki na powierzchni. Lakierobejce są dobrymi rozwiązaniami w kwestii dobierania kolorów do istniejących. Tarasy drewniane Wroclaw. Stolarz Wrocław

Czasem drewno samo w sobie może mieć przebarwienia, drobne ogniska sinizny i wówczas stosowanie lakierobejcy jest zupełnie uzasadnione. 

Na podłogę tarasową najlepiej wybierać zabezpieczenia lakiernicze o dużej wytrzymałości na użytkowanie. Po tarasie się chodzi, więc jest wskazane aby zastosować laiery elastyczne i jednocześnie twarde.